Çalıştaylar

2015

Hacettepe Üniversitesi 1. Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu: Dil ve Konuşma Bozukluklarında Klinik Uygulama Standartlarının Geliştirilmesi Çalıştayı

2019

Hacettepe Üniversitesi İkinci Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu

15.07.2014 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:[ziyaretci sayisi]

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Hazel Zeynep KURADA
Son Güncelleme: Nisan 2020
Sorumluluk Sınırı