İdari Personel
Bölüm Sekreterliği

Bengü SERTKAYA
Bölüm Sekreteri
Öğrenci İşleri

Hacı Bayram BUGÜŞ
Lisansüstü Öğrenci İşleri

Zübeyde Güven ATALIK
Lisans Öğrenci İşleri

Necdet ATEŞ
Öğrenci İşleri
Yardımcı Personel

Kemal KARACA
Hizmetli

Ömer ZEYTUN
Hizmetli

Mithat GENCER
Hizmetli

15.07.2014 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:[ziyaretci sayisi]

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Hazel Zeynep KURADA
Son Güncelleme: Nisan 2020
Sorumluluk Sınırı