Misyon

Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak dil ve konuşma ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, öğrencilere Dil ve Konuşma Biliminin prensiplerini aşılayarak, mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirmeyi görev edinmiştir.

15.07.2014 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:[ziyaretci sayisi]

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Hazel Zeynep KURADA
Son Güncelleme: Nisan 2020
Sorumluluk Sınırı